Co to jest split payment?

29.06.2018, Rzeszów

Przedsiębiorco, od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. split payment, czyli mechanizmy podzielonej płatności (MPP). Dowiedz się, co to jest i na jakich zasadach działa!

Zmieniony art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług będzie teraz stanowił, że ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:
wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie tylko w przypadku rozliczeń między firmami – a więc między mikro, małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorcami.

Stosowanie tego mechanizmu będzie miało charakter dobrowolny, co oznacza, że to od płacącego będzie zależało, czy chce dokonać płatności wedle tej metody, czy jednak standardowo.

Rachunek bankowy na podatek VAT będzie zakładany przez banki dla każdej firmy.

Zgodnie z art. 62b ust. 2 projektu zmienianej ustawy ustawy Prawo bankowe, na rachunku bankowym dedykowanym rozliczeniom split payment nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT.

Co istotne, zapłata będzie mogła mieć miejsce jedynie w polskich złotych.

Projektowany art. 108b ust. 1 zakłada, podatnik będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przelew będzie mógł być wykonany wyłącznie na wniosek podatnika, w którym określa kwotę, która ma zostać mu zwrócona. Wniosek ten, co oczywiste, będzie podlegał odpowiedniej weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku.

Naczelnik US nie wyrazi zgody na przelanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika w razie, kiedy:
1)zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję lub
2)w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona obawa określenia zaległości podatkowej w podatku lub ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku, lub
3)weryfikacja zasadności złożonego przez podatnika wniosku wskazuje, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku.

Plusy i minusy

Jako zalety rozliczenia za pomocą split payment wymienia się na przykład:

  • brak odpowiedzialności solidarnej przelewającego pieniądze za przestępstwa skarbowe, jeżeli okaże się, że kontrahent jest nieuczciwy;
  • przyspieszony zwrot VAT.

Wadami split payment są

  • większa ilość danych w komunikacie przelewu;
  • ograniczony dostęp do środków na rachunku VAT;
  • wymagana zgoda Naczelnika US na inne wykorzystanie środków z rachunku VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przeznaczyć np. na opłacenie swojego podatku VAT do Urzędu Skarbowego czy uregulowanie VAT-u swojemu kontrahentowi na jego rachunek VAT.

Jednocześnie, od 1 lipca 2018 roku wprowadzone zostają również nowe formularze deklaracji VAT.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.