Jak założyć firmę?

15.02.2018, Rzeszów

Chcesz wiedzieć, jak założyć firmę? Jest to prostsze i szybsze, niż myślisz.

Informacje, jakie ostatnimi czasy docierają do nas za pomocą mediów, sąd jednoznaczne. Polacy będą zachęcani do otwierania swojej działalności. Zastanawiasz się, jak założyć firmę? Dzisiaj opiszemy ten proces w przypadku otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Najprostszym sposobem jest założenie firmy przez internet.

Uczynić to można za pomocą strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/. Na stronie tej w sposób jasny i przejrzysty, krok po kroku, zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. Następnie wystarczy udać się do dowolnego urzędu gminy na terenie kraju, i potwierdzić własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych we wniosku. Można też od razu podpisać wniosek za pomocą podpisu elektronicznego – mało kto go jednak posiada.

Aby sprawnie przejść przez proces rejestracji, powinniśmy mieć przygotowane dane:

-nazwę firmy (z automatu firmą w działalności jednoosobowej jest imię i nazwisko przedsiębiorcy, ale można dodać do tej firmy jakiś element fantazyjny lub opisujący charakter działalności, np. Kwiaciarnia Róża);

-adres siedziby, który ma wpływ na właściwy urząd skarbowy dla naszej firmy;

-przedmiot działalności, skonkretyzowany kodem PKD – dostępne są one tutaj: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/, powinniśmy wybrać ten, który będzie odpowiadał charakterowi naszej działalności;

-forma opodatkowania i ewentualne biuro rachunkowe, które będzie nam prowadziło obsługę księgową;

-rachunek bankowy firmy, jednakże, nie zawsze jest on obowiązkowy;

Pozostałe dane są raczej informacjami bezpośrednio związanymi z osobą przedsiębiorcy, bo są to np. PESEL, adres zameldowania.

Możemy, razem z wnioskiem o wpis do ewidencji, złożyć wniosek o nadanie nam numeru NIP i REGON, bądź tylko jednego z nich. Jeżeli nowy przedsiębiorca posiada już NIP, automatycznie stanie się on NIPem firmy.

Aby wniosek był rozpatrzony przez Urząd, powinniśmy w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku przez internet zagościć w nim, aby potwierdzić swoje dane.

Oczywiście, wniosek można złożyć też osobiście na odpowiednim druku dostępnym w każdym urzędzie gminy, albo za pomocą poczty lub, co ciekawe, telefonicznie.

Kiedy już potwierdzimy wniosek, powinniśmy jeszcze udać się do Urzędu Skarbowego celem rejestracji jako podatnik VAT, oraz do ZUS, aby zgłosić się jako płatnik składek na ubezpieczenia.

Ważnym jest, aby zgłosić się jako podatnik VAT jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności (datę określamy we wniosku o wpis do CEiIDG). Do ZUS musimy udać się w przeciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczania składek.

Oczywiście, przepisy szczególne nie od każdego wymagają zgłoszenia się jako podatnik VAT, czy jako płatnik składek. Warto zawczasu sprawdzić, czy my będziemy zobowiązani do tego, czy jednak obowiązek ten nas ominie.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.