Odpowiedzialność karna w sporcie

11.01.2018, Rzeszów

Odpowiedzialność karna sportowców, związana z wywołanymi przez nich obrażeniami.

Wiele osób uwielbia oglądać wydarzenia sportowe – mecze piłkarskie, walki bokserskie, rajdy samochodowe. Powszechne jest też przekonanie, że osoby uczestniczące w takich wydarzeniach raczej nie odpowiadają za obrażenia wyrządzone rywalowi w trakcie rywalizacji sportowej. Jednakże, sprawca kontuzji współzawodnika może zostać pociągnięty do odpowiedzialności – tak karnej, jak i cywilnej. Dziś skupimy się na tej pierwszej.

Kontratyp to nic innego jak okoliczność legalizująca czyn karany, w świetle którego takie zachowanie staje się społecznie nieszkodliwe, a co za tym idzie, nie jest bezprawne.

Kontratypy dzielą się na kodeksowe (a więc takie, które są przewidziane przez prawodawcę) i pozakodeksowe. Te drugie wypracowane są zwykle przez zwyczaje i orzecznictwo sądowe. Do takich kontratypów pozakodeksowych należy kontratyp ryzyka sportowego., wyłączający odpowiedzialność karną w sporcie.

Dzięki niemu, uważa się, że wyrządzenie szkody podczas rywalizacji sportowej innej osobie nie zawsze będzie karany, kiedy łącznie występują w sprawie następujące okoliczności:

-uprawianie danej dyscypliny sportu jest w ogóle dozwolone,

-istniała dobrowolna zgoda zawodników na wzięcie udziału w zawodach sportowych (albo innym wydarzeniu polegającym na współzawodnictwie),

-działanie, które zaowocowało złym skutkiem, zostało podjęte w celu sportowym,

-działanie takie nie naruszało reguł danej dyscypliny sportowej.

Jak wynika z powyższego, najbardziej problematyczne może być spełnienie czwartej przesłanki w przypadku wystąpienia szkody na innym zawodniku.

Jak zwykle, nie można precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy zawsze uszkodzenie ciała będzie skutkować odpowiedzialnością karną u sprawcy. Jednak, warto przytoczyć tezę jednego z wyroków Sądu Najwyższego, która brzmi: „Uprawianie pewnych gałęzi sportu związane jest z ryzykiem. Istnieją ścisłe reguły gry czy walki, których przestrzeganie ma na celu zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała lub utraty życia. (…) Ten kto reguły narusza, popełnia czyn niedozwolony, rodzący obowiązek naprawienia szkody.”

Każdą sprawę należy rozpoznawać indywidualnie, aby stwierdzić, czy doszło do wyłączenia odpowiedzialności sprawcy – wziąć pod uwagę uprawiany sport, jego reguły, ewentualną świadomość pokrzywdzonego następstw, jakie mogą u niego wystąpić w wyniku uprawiania danego sportu. Celem omawianej instytucji jest, z zepewnienie bezpieczeństwa uczestników rozgrywek sportowych, i karanie osób, które w sposób bezmyślny, celowy atakują przeciwnika, czasami nawet kończąc karierę sportową poszkodowanego.

 

 

 

 

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.