Prawo handlowe Rzeszów

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie adwokata Michała Partyki, zapewnia pomoc prawną w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak również na każdym etapie istnienia firmy, od momentu rejestracji, aż po jej wykreślenie z odpowiednich rejestrów. Nasza Kancelaria oferuje pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego.

Do usług w obszarze prawa handlowego, świadczonych przez Kancelarię wchodzą m.in.:


 • kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i rejestracji spółek osobowych i kapitałowych (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna),

 • sporządzanie projektów umów oraz statutów spółek prawa handlowego,

 • doradztwo prawne z zakresu prawa spółek,

 • obsługę związaną z działalnością organów spółek,

 • nadzór nad prawidłowością wykonywania zawartych umów,

 • sądowe dochodzenie roszczeń,

 • kompleksową obsługę prawną związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,

 • windykację należności,

 • reprezentacje w postępowaniu dotyczącym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również przygotowywanie dokumentów dotyczących dokonania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • reprezentacje w postępowaniu sądowym związanym z działalnością spółek prawa handlowego (m.in. powództwa o uchylenie uchwały, powództwa przeciwko członkom zarządu, jak również powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały),

 • kompleksową obsługę prawną związaną z transformacją spółek (tj. podział spółek, łączenie spółek oraz przekształcanie spółek),

 • kompleksową obsługę prawną związaną z likwidacją spółek prawa handlowego.

Kancelaria Adwokacka Michał Partyka w Rzeszowie, wspiera Klientów zapewniając im sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie na rynku Unii Europejskiej i poza jej granicami.
kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.