Prawo rodzinne Rzeszów

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie adwokata Michała Partyki oferuje obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, są to np. sprawy dotyczące stosunków między małżonkami oraz między rodzicami, a dziećmi. W zakresie prawa rodzinnego nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym w regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Zajmujemy się doradztwem prawnym, a także reprezentowaniem Klientów w toku prowadzonych postępowań sądowych

Nasz oferta sprawach rodzinnych oraz opiekuńczych dotyczy m.in:


 • w sprawach o rozwód (porady rozwodowe, pozwy rozwodowe, bez względu na to, czy wniosek obejmuje żądanie orzeczenia o winie, czy też obywa się bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego),

 • w sprawach o separację,

 • sprawach o unieważnienie małżeństwa,

 • sprawach o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

 • sprawach o podział majątku wspólnego (są to z zasady postępowania prowadzone po orzeczeniu rozwodu, mają one na celu rozdysponowanie majątkiem zgromadzonym w trakcie małżeństwa, reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym),

 • w sprawach dotyczących zniesienia wspólności majątkowej,

 • w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych,

 • w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym,

 • w sprawach związanych z władzą rodzicielską (ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności związanych z zarządem majątkiem dziecka),

 • w sprawach związanych z regulacją kontaktów z małoletnimi dziećmi,

 • w sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka i małżonka (zasądzenie alimentów, zmiana obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

 • w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy rodzinne, to dość delikatna materia, która jest jednak, jedną z najczęściej spotykanych w pracy adwokata. Sprawy rodzinne, są to sprawy zazwyczaj obarczone dużym czynnikiem emocjonalnym i stresogennym, ponieważ często chodzi o zranione uczucia, dobro wspólnych dzieci, czy też podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę nasi Klienci mogą liczyć na dyskrecję, zrozumienie i realne wsparcie.
kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.