Prawo sportowe Rzeszów

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie adwokata Michała Partyki, świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym i organizacjom społecznym. Kancelaria oferuje wyspecjalizowane usługi prawne w zakresie prawa sportowego. Była kariera sportowa oraz uprawnienia menadżera sportu, jak również członkostwo w Polskim Towarzystwie Prawa Sportowego, pozwalają na skuteczne i profesjonalne świadczenie pomocy zarówno sportowcom, jak również klubom sportowym.

Do usług w obszarze prawa sportowego, świadczonych przez Kancelarię wchodzą m.in.:


 • opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych,

 • opracowywanie regulaminów klubów sportowych,

 • sporządzanie oświadczeń i regulaminów antykorupcyjnych w sporcie,

 • przygotowywanie i opiniowanie profesjonalnych kontraktów i umów ze sportowcami, trenerami, menadżerami,

 • zakładanie sportowych spółek akcyjnych,

 • sporządzanie i negocjowanie umów sponsorskich i transferowych,

 • wprowadzenie do obrotu i obrót suplementami diety,

 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i organizacyjnych przed organami polskich związków sportowych,

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi lub sądami arbitrażowymi,

 • reprezentowanie klubów sportowych przed organami związków sportowych,

 • reprezentowanie polskich związków sportowych przed Ministrem Sportu i Turystyki,

 • bieżącą obsługę prawną klubów oraz związków sportowych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych.

Ponadto posiadamy doświadczenie, dzięki któremu możemy łączyć elementy prawa sportowego i innych dziedzin prawa, m.in. w:


 • prawie własności intelektualnej (z tytułu naruszenia dóbr osobistych, użycie znaków łudząco podobnych do już zarejestrowanych, ochrona prawna wizerunku sportowca, prawa do reklamy, prawa autorskiego i Internetu),

 • rozwiązywaniu sporów (m.in. prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych, prowadzenie mediacji),

 • prawie handlowym oraz fundacji czy stowarzyszeń (realizacja umów ze sponsorami, dostawcami, a także innymi podmiotami, zarządzanie dokumentacją spółki, przekształcenia form prawnych, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy),

 • podatkach (m.in. w kwestii związanej z optymalizacją podatkową wszystkich podmiotów sportowych).

Kancelaria prawa sportowego Rzeszów Michał Partyka oferuje profesjonalną obsługę prawną w tym obszarze i zapewnia najwyższą jakość usług.
kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.