Rękojmia sprzedawcy wobec konsumenta

23.11.2018, Rzeszów

Na podstawie rękojmi sprzedawcy, kupującemu konsumentowi przysługuje kilka uprawnień, o których warto wiedzieć.

Rękojmia sprzedawcy to nic innego jak ustawowa odpowiedzialność za sprzedany towar.

Na jej podstawie nabywca może dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy zakupiony przez niego towar będzie np. uszkodzony.

Rękojmia sprzedawcy obejmuje wady fizyczne oraz prawne. Pierwsze z nich występują w przypadkach, gdy dana rzecz jest niezgodna z umową – np. nie spełnia składanych przez producenta obietnic, zapewnień, czy przypisanej funkcji. Katalog wad prawnych jest katalogiem zamkniętym i dotyczy jedynie określonych sytuacji, to jest, kiedy:
– sprzedawca nie jest właścicielem rzeczy,
– rzecz stanowi dowód w postępowaniu karnym,
– ograniczenia w korzystaniu z towaru są konsekwencją decyzji odpowiedniego organu,
– rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej np. prawem pierwokupu,
– sprzedaży podlega nieistniejące prawo.

Jeśli kupujący uzna, że sprzedany mu towar jest wadliwy, zepsuty, itp., może zażądać od sprzedawcy podjęcia jednego z czterech kroków:

  • wymiany towaru na nowy,
  • próby naprawienia wady i
  • obniżenie ceny uszkodzonej rzeczy.

W sytuacji, gdy wada jest istotna (np. mniejsza pamięć zakupionego telefonu, niż zapewniał o tym sprzedawca), możliwe jest odstąpienie od umowy.

To od kupującego zależy, czego się domaga na podstawie rękojmi sprzedawcy!

Okres rękojmi trwa 2 lata od dnia nabycia towaru (rok w przypadku rzeczy używanych – ale tylko, jeśli sprzedawca poinformował o tym fakcie).

Najkorzystniejsze dla konsumenta jest zgłoszenie wady pomiędzy 1 a 12 miesiącem od daty zakupu, bo wtedy istnieje domniemanie, że wada lub jej powód istniały w momencie nabycia towaru, i to sprzedawca musi wykazać, że było inaczej.

Rękojmi sprzedawcy podlegają również rzeczy przecenione, chyba, że klient chce reklamować rzecz n podstawie wady, o której wiedział w momencie zakupu, i przez którą to wadę cena rzeczy była obniżona.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.