Założenie klubu sportowego

15.01.2018, Rzeszów

Założenie klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego jest najprostsze i najszybsze.

Kluby sportowe działają w różnych formach prawnych – wszystko zależy od potrzeb, albo np. regulaminu rozgrywek, do których się chce przystąpić. Możliwe jest jednak założenie klubu sportowego w sposób szybki, łatwy i tani – działającego jako stowarzyszenie zwykłe.

Klub taki rejestruje się w odpowiednim rejestrze Starosty właściwego dla siedziby klubu. Co oczywiste, klub musi prowadzić działalność ściśle związaną ze sportem. Wedle definicji, są to: „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

Aby wpisać klub do rejestru starosty, nie może on prowadzić działalności gospodarczej.

Klub może założyć trzy pełnoletnie osoby. Każda z nich musi mieć pełnie praw publicznych, i mieć polskie obywatelstwo. Osoby takie spotykają się na zebraniu założycielskim, i decydują o ważnych sprawach dla nowego klubu, jak jego nazwa, cel działalności, siedziba, zasady członkostwa w klubie, itd.

Wtedy też wybierany jest zarząd albo osoba uprawniona do reprezentowania klubu. Koniecznym jest sporządzenie regulaminu klubu. Na spotkaniu sporządzana jest też lista założycieli, zawierająca imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania oraz podpisy każdego z założycieli.

Aby zarejestrować klub w odpowiednim rejestrze, należy złożyć do Starosty kilka dokumentów.

Przede wszystkim, koniecznym jest złożenie wniosku o wpisanie do ewidencji – organ musi znać przecież nasze żądanie, i z tego dokumentu powinno wynikać, czego się domagamy. Oprócz tego, do wniosku załączamy regulamin działalności klubu sportowego, protokół z zebrania założycielskiego, listę założycieli, dane przedstawiciela lub członków zarządu oraz informację o siedzibie klubu.

Wniosek taki jest darmowy.

Starosta ma 7 dni na wpisanie klubu do odpowiedniego rejestru. W tym czasie bada on, czy zachowane są wszystkie wymogi formalne wniosku, czy założycielami są uprawnione do tego osoby, czy regulamin zawiera wszystkie potrzebne uregulowania.

Jeżeli wniosek jest kompletny, Organ „bezzwłocznie” poinformuje o wpisaniu klubu do ewidencji – a więc o fakcie formalnego już założenia klubu sportowego.

Jeżeli jednak będą jakieś błędy, wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia w terminie 14 dni.

 

 

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.