Zniszczony sprzęt na siłowni – odpowiedzialność prawna

17.09.2019, Rzeszów

Podczas treningu na siłowni uszkodziłeś sprzęt? Sprawdź, kiedy właściciel będzie mógł domagać się od Ciebie naprawienia szkody!

Kto odpowiada za zniszczony sprzęt na siłowni?

Siłownie w Polsce są modnymi miejscami na dbanie o własną kondycję, czy też spędzanie wolnego czasu. Zazwyczaj, w trakcie pobytu w takim miejscu, korzystamy z dostarczonego przez właściciela siłowni sprzętu, takiego jak gryfy, hantle, ławki.

Co jednak w sytuacji, kiedy w trakcie treningu zostanie zniszczony sprzęt na siłowni?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam artykuł 415 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Co wynika z powyższego, to fakt, że jednocześnie musi zaistnieć pięć przesłanek:

  1. zaistnienie zdarzenia szkodzącego;
  2. wyrządzenie szkody;
  3. istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzącym a szkodą;
  4. bezprawność zachowania sprawcy – czyli trenującego;
  5. wina trenującego.

Jasne są przesłanki od 1 do 3, wyjaśnienia wymaga przesłanka czwarta oraz piąta.

Bezprawne jest zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, to jest obowiązującymi nakazami i zakazami, wynikającymi z normy prawnej, oraz z zasad moralnych, obyczajowych i współżycia społecznego.

Wina to niewłaściwa, naganna decyzja trenującego, która dotyczy podjętego przez niego zachowania.

Przykładem działania bezprawnego na siłowni jest niezapoznanie się ćwiczącego z instrukcją działania przyrządu – wyciągu, bieżni, itd.

Nie zawsze jednak to ćwiczący będzie odpowiadał za zniszczony sprzęt.

Zwolnić od odpowiedzialności może się on w sytuacji, kiedy sprzęt był wykorzystywany do treningu w sposób prawidłowy, a mimo to doszło do uszkodzenia urządzenia. Brak będzie także odpowiedzialności po stronie ćwiczącego, jeśli sprzęt był w złym stanie technicznym, a właściciel siłowni nie poinformował o tym ćwiczących – chociażby kartką „awaria sprzętu”.

Korzystając z siłowni, koniecznie zapoznaj się z instrukcją użytkowania sprzętu, bądź spytaj pracownika siłowni o instrukcję. Zwróć też uwagę na stan techniczny sprzętu, a wszelkie nieprawidłowości natychmiast zgłaszaj obsłudze.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.