Odpowiedzialność za kontuzję na siłowni

1.10.2019, Rzeszów

Chcesz się dowiedzieć, czy ktoś odpowiada za Twoją kontuzję? Zapraszamy do lektury!

W poprzednim wpisie – https://kancelariapartyka.pl/zniszczony-sprzet-na-silowni/ – rozważaliśmy o ewentualnej odpowiedzialności za zniszczony na siłowni sprzęt. Dziś rozważymy samą kwestię odpowiedzialność za kontuzję.

Przesłanki odpowiedzialności właściciela siłowni za kontuzję, wynikają z tego samego przepisu co w przypadku odpowiedzialności za zniszczony sprzęt. Przepisem tym jest art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 Jednocześnie musi więc zaistnieć pięć przesłanek, a to:

  1. zaistnienie zdarzenia szkodzącego;
  2. wyrządzenie szkody;
  3. istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzącym a szkodą;
  4. bezprawność zachowania sprawcy – czyli właściciela obiektu;
  5. wina właściciela siłowni.

Przykładowo więc, odpowiedzialność za kontuzję na siłowni właściciel obiektu będzie ponosił w kilku sytuacjach.

Niezbędne jest wystąpienie szkody wskutek np. używania niesprawnego sprzętu. Właściciel siłowni nie poinformował użytkowników o tym, aby nie korzystać z uszkodzonego urządzenia. Wskutek prawidłowego korzystania z przyrządu, doszło do kontuzji.

Bezprawne będzie zachowanie, polegające na nieudzieleniu informacji o uszkodzeniu danego sprzętu do ćwiczeń.

Jak to w sprawach odszkodowawczych, konieczne jest kompletowanie dokumentów, które potwierdzać będą wysokość szkody. Będą to na przykład rachunki od lekarza, faktury imienne za leki i maści itd.

Zapobiegliwy właściciel siłowni ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej – konieczne będzie więc uzyskanie od niego numeru polisy i zgłoszenie sprawy u ubezpieczyciela. Przeprowadzi on postępowanie likwidacyjne, i wypłaci odpowiednie odszkodowanie. W przypadku jednak, gdyby Ubezpieczyciel z jakiegoś powodu stwierdził, że roszczenie trenującego nie będzie zasadne, koniecznym może być skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jak widać, omawiana sytuacja jest odwrotna do tej, kiedy to trenujący uszkodzi sprzęt, zastany w siłowni.

Możliwe jest więc pociągnięcie do odpowiedzialności także właściciela klubu fitness do odpowiedzialności cywilnej za doznaną szkodę.

kontakt

Zadaj nam pytanie za pomocą formularza kontaktowego, lub umów się na spotkanie w siedzibie naszej Kancelarii w Rzeszowie.